Fatih Zeyrek Ümmü Gülsüm Çiviçizade Mescidi
Ümmü Gülsüm Çiviçizade Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Zeyrek İtfaiye Caddesi üzerinde 52 numarada Şeyhülislam Çiviçizade Mehmet Efendi’nin kızı Ümmü Gülsüm tarafından inşa ettirilmiştir. İnşa tarihi belli olmayıp 1580’lere tarihlenmektedir. Çiviçizade ailesi Osmanlı döneminde yaşamış ve bir ilmiye ailesidir. Aileden şeyhülislamlık görevine ulaşmış iki kişi vardır. Ailenin atası ünlü Muğlalı hattat İlyas Efendi’dir. Ailenin adını taşıyan Cerrahpaşa hastanesinde bir mescit ve Kanlıca’da bir yalı bulunmaktadır. Camii kare planlı olup çatısı ahşaptır. Caminin üstü kiremitle kaplıdır. 1952 yılında büyük bir yenileme geçirmiştir. 1982 ile çevre duvarları yapılmış olup 1989 yılında camiye bir takım ekler yapılmıştır. Bu yapılan eklerle aradaki duvarlar kaldırılarak cami iç mekanı genişletilmiştir.

Sokaktan 7 basamaklı bir merdiven ile bir avluya girilir. Son cemaat yeri betonarme olarak yeniden yapılmıştır. Caminin içi güney duvarında üç, mihrap duvarında iki olmak üzere beş pencere ile aydınlatılmaktadır. Cam hizasına kadar olan duvarlar ahşap lambri ile kaplıdır. Bu seviyeden itibaren ise tavana kadar çini ile kaplanmıştır. Tavan düz ve ahşaptır. Mescidin mihrabı ve kürsü çini ile kaplanmıştır. Ahşap minber ise boyalıdır. Mescidin minaresi soldadır. Minare tuğladan yapılmış olup sonradan sıvanmıştır. Şerefe korkulukları demir parapet olup külahı kurşun kaplamalıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar