Fatih Zeyrek Yerhisar Mescidi
Yerhisar Mescidi veya Kadı Çeşme Camii veya Mustafa Müslihittin Camii; İstanbul Suriçi Fatih Zeyrek Haliç Caddesi ile Karadeniz Caddesi arasında 1461 tarihlerinde İstanbul Kadısı Yarhisarlı Mustafa Muslihittin Efendi tarafından yaptırılmıştır. Mustafa Muslihittin Efendi, 1500 yılında vefat etmiş olup, mescidin haziresine defnedilmiştir. Vakıf Tahrir Defteri’nin de vakfiye özeti bulunmaktadır. Ayrıca caminin yakınındaki Kanuni Sultan Süleyman hayratı olarak, bir kadı görevlendirilerek yaptırılan çeşmeye Kadı Çeşmesi denmektedir. Bundan dolayı mescide Kadı Çeşme Mescidi dendiği de olmuştur.

Mescidin iki farklı sokağa iki ayrı kapısı bulunmaktadır. Bu sokaklar Şebnem Sokak ve Kadı çeşme sokaktır. Fatih’te gerek mimarisi gerekte geleneksel eğitim kurumu olan Gelembevi Ortaokuluna çok yakındır. Mescidin minberi Kara Halilzade Abdurrahim Efendi’nin annesi Saliha Hanım tarafından konularak camiye çevrilmiştir. Yapı uzun yılların tahribatı sonunda eskimiş ve son yangınla beraber yok olmuştur. 1955 yılında tekrar yeniden yapılmıştır. 1981 yılında ise yeniden elden geçmiştir.

Mescidin duvarları kesme taş ile örülmüştür. Mescidin sahnı bir kubbeyle örtülmüştür. İç alan 110 metrekaredir. Mescidin son cemaat yeri iki kubbelidir. Üstü kubbeli sahn bölümüne sağ köşeden girilir. Sağda minare kapısı solda ise müezzin mahfili bulunur. Mescidin mihrabı alçıdan yapılmış olup mermerle kaplıdır. Minber ve Vaaz kürsüsü ahşaptandır. Minare betonarme olup mescidin sağında bulunur. Mescit sokaklardan bir çevre duvarı ile ayrılmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar