Fener Abdi Subaşı Mescidi
Abdi Subaşı Mescidi; İstanbul Suriçi Fener, Abdi Subaşı Mahallesi, Abdi Subaşı Sokağında inşa edilmiş olup inşa tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakfiyelerinde bu caminin Abdi Subaşı tarafından yaptırıldığı yazılmakla birlikte, İstanbul Vakıfları Tahrir Defterinde bu eserden söz edilmektedir. İkinci defa Kanuni Devri Kırkçeşme Sularının bina emini Mahmut Ağa tarafından yenilenmiş ve onun adıyla da şöhret bulmuştur. Hadika; Mahmut Ağa’nın Üsküdar’da medfun olduğunu yazar ve “Camii mezburun vazifesi Süleymaniye Camii vakfından tayin olunmuştur”der.

Evliya Çelebi, bu caminin Sultan Selim Han Camii’nin yakınında olduğunu, ikinci banisi Mahmut Ağa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığını kaydetmekle birlikte camii yaptıran, yapı şekli ve yapım tarihinde değinmemektedir. 1941’de yanmış olan camii 1989’da Vakıflar İdaresi’nin teşviki ve nezaretiyle, Hacı Musa Bayraktar tarafından yeniden fevkani olarak yaptırılmıştır. Tavanı ahşap kaplama olan caminin mihrabı mermer, minber ve kürsüsü ahşap olup, müezzin ve kadınlar mahfili vardır. Avlusu yoktur. Minaresi dışarıda ve soldadır. Önceden dağılmış olan çeşmenin harabesi yeniden toplanmış olup şu anda akmamaktadır. Vakit namazlarında 15-20, Cuma namazlarında ise 70-80 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar