Fener Ali Yazıcı Mescidi
Ali Yazıcı Mescidi; İstanbul Suriçi Fener Yıldırım Caddesi üzerinde Fetih döneminde inşa ettirilmiştir. Mimarı ve yapım tarihi belli değildir. Kapı üzeri tamir kitabesinde de belirtildiği gibi Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. İlk inşa tarihi bilinmeyen bu mescit, yangın sebebiyle harap olduktan sonra Yazıcı Yusuf Efendi tarafından yeniden ihya edilmiştir. 1890-1891 tarihinde Hacı Raşit Efendi tarafından yeni baştan yapılmıştır. Fevkani olup altında iki dükkan ile tuvalet ve abdest alma yerleri vardır. Duvarları kagir, minber ve tavanı ahşap, mihrabı beton sıvalı olup dışarıya taşkıncadır. İç kısmı 55 metrekaredir. Avlu, bahçe ve mezarlığı bulunmamaktadır. Minaresi tuğladan, üzeri beton sıvalı olup camini solunda ve ilk inşasına aittir. Cami 1955 yılında küçük bir tamir görmüştür. Bahçeye bakan duvarında kitabesi ve tarihi olmayan çeşme akmamaktadır. Caminin kitabesinde banisinin Fatih Sultan Mehmet olduğu, yangından dolayı harap olup, Hacı Raşit Efendi tarafından yeniden ihya edildiği anlatılmaktadır.

Kıble cihetinde Rum Ortodoks Patrikhanesi ile Haliç surları bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet’in bu camii, surlarda görevli askerlerin namaz kılması için yaptırdığı ve bizzat kendisinin de burada namaz kıldığı rivayet olunmaktadır. Cemaati, vakit namazlarında ortalama 15-20, Cuma namazlarında ise 50-60 civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar