Fener Moğollar Meryem Rum Kilisesi
Kanlı Kilise veya Moğolların Azize Meryem Kilisesi; İstanbul Suriçi Fener Tevki Cafer Mektebi Sokakta 7. yüzyılda inşa edilmiştir. Fener Sahil yoluna çok yakın olan kilise İstanbul’un fethinden sonra camiye çevrilmeyerek Rumların ibadetine bırakılmıştır. Bizans döneminden kalan nadir kiliselerden biridir. Fener semtinde yüksek duvarların arkasında kalan kilise, genellikle halka açık değildir. Tevkii Cafer Mektebi Sokakta bulunmaktadır.7. yüzyılın başlarında, Bizans imparatoru Maurikios'un kızı prenses Sopatra ve arkadaşı Eustolia tarafından İstanbul'un beşinci tepesinde bir manastır inşa ettirmişti. Ancak Dördüncü Haçlı Seferinin ardından kurulan Latin İmparatorluğu sırasında manastır yıkılmıştır. 1261'de, şehrin Bizanslılar tarafından yeniden ele geçirilişinin ardından Georgios Akropolites'in kayınpederi ve VIII. Mikhail Palaiologos'un dayısı İsaakios Doukas, aynı yerde tek katlı basit bir manastır yaptırmıştır.
1281'de ise İmparator VIII. Mikhail'ın gayrimeşru kızı ve Moğol İlhanlı hükümdarı Abak Han'ın karısı Maria Despina Palaiologina, kocasının ölümünün ardından İstanbul'a dönmüştür. Maria Despina günümüze kalan şekliyle manastırı ve kiliseyi inşa ettirmiş, Ktetorissa ünvanını almıştır. Bu tarihten itibaren manastır ve kilise Moğolların lakabını almıştır. Sultan II. Mehmet ve Sultan II. Bayezit'ın kilisenin Rum cemaatine bırakıldığına dair fermanları.1453'te İstanbul'un fethinden sonra, Kilise Sultan II. Mehmet tarafından Fatih Camii'nin mimarı Hristodoulos'un annesine bağışlanmıştır. Aynı şekilde Sultan II. Beyazıt da kiliseyi Christodoulos'un yeğenine vermiştir.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar