Feriköy Surp Vartanantz Kilisesi
Surp Vartanantz Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Feriköy Şahadet sokakta ilk defa 1861 yılında inşa edilmiştir. Bu yapı pek çok Kilise yapısı gibi Ahşap olarak yapılmış ve birçok defa yenilenmiştir. En son 1951 yılında genişletilip yeniden inşa edilmiştir. Kagir yapının üzeri sıvalıdır. Kilisenin batısında yer alan çan kulesi özgündür. Çan kulesi batıdaki aksta bulunan çıkıntılı şekildeki çift meyilli bir örtü sistemine sahip girişin üzerine yükselmektedir. Yüksek tasarlanan çan kulesine uzun ve dar kemerli bir detayla hareket kazandırılmıştır. En üst bölümde kule sekizgen kesitli olup sütunlu ve kemerli bir kompozisyon oluşturmaktadır. Yapı dışta çift meyilli bir örtü sitemine sahiptir. Naos tek neflidir. Naosun kuzey ve batısında, merkezden yanlara doğru yarım yuvarlak şeklinde geniş çıkıntılar görülmektedir. Duvarlarda ve apsis yarım yuvarlağında iç tezyinat oldukça sadedir. Yapının kuzeybatısında galeriye çıkış sağlayan merdivenler ve bir şapel kuzeydoğusunda ise vaftiz bölümü ve rahip odası bulunmaktadır. Kilise son dönem mimarisinin yalın bir şekilde uygulanması açısından önemlidir.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar