Fındıklı Zevki Kadın Sibyan Mektebi
Zevki Kadın Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Fındıklı sahil yolu Meclisi Mebusan Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Üniversitesinin iki binası arasında 1755 yılında Sultan III.Osman’ın hanımlarından Zevki Kadın tarafından inşa ettirilmiştir. Sıbyan mektepleri arasında Barok mimarinin ilk uygulandığı binalardan biridir. Cadde tarafından çeşme yanından binaya girildiği gibi Kuzey yönünden de giriş bulunmaktadır. Bina birçok sıbyan mektebi gibi 2 katlı olup taş ve tuğla karışımı bir inşaat tarzı kullanılmıştır. Fevkani olarak üst katta tek bir hacımda kubbe ile örtülmüştür. Caddeye bakan cephede bulunan dört pencere üçü bir biri ayrık olarak iç mekan farkını gösterir. Binanın cadde tarafındaki Barok çeşmede oldukça iyi bir taş işçiliği bulunur. Bina şu anda Mimar Sinan Üniversitesi tarafından postane olarak kullanılmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar