Fındıkzade Şahı Huban Hatun Sibyan Mektebi
Şahı Huban Hatun Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Fındıkzade Oğuzhan Caddesi ile Guraba Caddesi’nin kesiştiği köşede 1580 yılında Şahı Huban Hatun tarafından inşa ettirilmiştir. Şahı Huban Hatun, Sultan III. Murat’ın (1574–1595) eşlerinden biri olup yanında türbesi de bulunmaktadır. Türbe ve sıbyan mektebi bir Mimar Sinan yapısıdır. Sıbyan mektebi kesme taştan, dikdörtgen planlı ve tek katlıdır. Yan yana iki odadan meydana gelen yapının her bölümünün üzeri pandantifli birer kubbe ile örtülüdür. Avlu içerisindeki sıbyan mektebinin avluya yönelik güney cephesi dışında kalan bütün duvarlarına simetrik pencereler yerleştirilmiştir. Bu pencereler klasik üslupta, dikdörtgen söveli olup, üzerlerine sivri boşaltma kemerleri yerleştirilmiştir. Giriş kısmında iki ahşap direğin taşıdığı düz, ahşap çatılı bir revak bulunmaktadır. Sıbyan mektebinin güneybatısında Şah-ı Huban Hatun’un türbesi bulunmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar