Galata Aşkenaz Sinagogu
Aşkenaz Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Yüksek Kaldırımda 1905 tarihlerinde Aşkenazlar tarafından kurulmuş üç sinagogtan biridir. Aşkenazlar 14 yüzyılda Almanya’dan gelerek İstanbul Galata’ya yerleşmişlerdir. Bu sinagogta bulunan birçok levha almanca olarak yazılmıştır. Yapı olarak merkezi bir kubbe bulunur. Kubbe gök kubbeyi tasvir için mavi boyanmış ve yıldızlar konmuştur. Sinagogtaki avizeler Viyana’dan ithal edilmiştir. Aşkenaz sinagogu’nun ehali çok ünlüdür. Form olarak bir Osmanlı Kasrı’nı andırır. Osmanlı Mimarisinin özellikleri arasında bulunan skalaktikler, mukarnaslar ve at nalı formlar bu Ehalde görülür. On emrin yazılı olduğu çift tablet bile at nalı formundadır.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar