Galata Bereketzade Camii
Bereketzade Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Kulesinin yanındaki meydanda 1733 tarihinde inşa edilmiştir. Bu bir duvar çeşmesidir. İlk çeşmenin Fatih Sultan Mehmet’in müezzini tarafından inşa ettirilmiştir. Zamanla eskiyen çeşme Sultan I Mahmut döneminde yeniden inşa edildiği kitabesinden anlaşılmaktadır. Daha sonra ise Sultan Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan’ın verdiği imkanla Hazinedar Azmi Cemal tarafından yeniden ihya edilmiştir. Galata kulesinin ilk dizdarı Bereket zade Hacı Ali tarafından yaptırılan küçük camii ile bu çeşme yan yana imişler. Bundan dolayı bu çeşmeye Bereket zade çeşmesi ismi verilmiştir. Ancak çeşme 1957 yılında caminin yanından sökülerek kulenin dibine taşınmıştır. Çeşme mermerden inşa edilmiş olup duvara bitişik olarak düzenlenmiştir. Geniş sağcın alt kısmında çiçek motifleri yer alır. Saçağın hemen altında lotus ve palmet süslemeli bir korniş ve mukarnaslı bir silme bulunur. Çeşme üç bölümlüdür. Ortada öne doğru çıkmış ana çeşme bloku bulunur. Yanlarda ise 30 cm geride bulunan iki düz duvar bulunur. Bu düz duvarlar çeşmenin ortadaki etkisini güçlendirir. Ayrıca orta çeşme blokunun da iki yanında iki kanat bulunur. Ortadaki kısmın yanlarında ince bir silme geçer. Köşeleri pahlıdır. Ve birer ince silindir sütun yerleştirilmiştir. Tüm cephe rokoko tarzı yoğun süslemelerle kaplıdır.
En üstteki silmenin altında bir dizi alçak kabartmalar bulunmaktadır. Bu kabartmalar da kase içinde meyveler ve çiçek desenleri bulunur. Bu kısmın altında bir dikdörtgen altında altı satırlık çeşme kitabesi bulunur. Bu kitabe yeşil olup yazılar yaldızla yazılmıştır. Kitabenin iki yanında dalgalı kemer motifi içinde vazo, lale, gül çiçeklerle oluşturulmuş demet kompozisyonları bulunur. Sehpanın altında da iki satırlık bilgiler bulunur. Kitabe altındaki silme kıvrık dallarla süslenmiştir. Kemerin iki yanı da süslemelerle doludur. Kemerin altında yeşil bir zemin içerisinde maşallah yazısı görülür. Bu yazı altında mukarnaslı bir silme bulunur. Kemerin içinde dört satırlık bir kitabe daha bulunur. Çeşmenin iki yanındaki dar kısımlarda sağlı ve sollu olarak süsleme altında birer yazı bulunur. Yazının altında dokuz kollu bir istiridye kabartmasıyla belirlenen niş içerisin de bir palmetle taçlanmış iki köşesinde birbirine bakan güllerle dalgalı kemer motifi içinde bir rozet ve musluğun olması gereken yerin iki yanında birer servi motifi ile süslenmiştir.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar