Valide Kethüdası Mehmet Efendi Medresesi veya Bereketzade Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Bereketzade Mahallesi Kömürcü Aziz Sokak, Billur sokak ve Bereketzade medresesi sokaklarının kesiştiği yapı adasında 1705 tarihinde inşa edilmiştir. Medreseyi yaptıran Hacı Mehmet Paşa’dır. Sultan II.Mustafa ve Sultan III.Ahmet’in annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan’ın20 yıldan fazla bir süre kethüdalığını yapmıştır. Rabia Gülnuş Sultan aynı zamanda da Üsküdar Yeni Valide camisini inşa ettirmiştir. Valide Kethüdası Mehmet Efendi 1722 tarihinde vefat etmiştir.
Medrese aslında bağımsız olarak yapılmış bir darülhadistir. Çapraz çatılı iki katlı ve kubbeli olmak üzere iki ana binadan oluşmaktadır. Medrese mescidinin kapısında bir kitabe bulunmaktadır. Medrese moloz taş ve tuğladan inşa edilmiş bir yapı olup, bugünkü Kömürcü Aziz Sokağına medresenin akar getiren dükkanları bulunur. Medresenin dershanesi 1977 yılından bu yana mescit olarak hizmet vermektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar