Galata Saint Pierre Ve Paul Kilisesi
Saint Pierre ve Paul Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Bankalar Caddesine açılan Eski Banker sokağının köşesinde 1841 yılında Dominikan Cemati tarafından inşa edilmiştir.13.yüzyıldan beri İstanbul’da yaşayan cemaatin ilk kilisesi bugünkü Perşembe Pazarında idi. Bu bina daha sonra Arap Camii ismiyle camiye çevrilmiştir. Bunun üzerine bu bölgede yeni bir kilise yapımına izin verilmiştir. İlk yapılan kilise Ahşap bir bina idi. Daha sonra 1660 ve 1731 yıllarında bu yapılan binaların yanması üzerine 19.yüzyılda bugünkü Bina yapılmıştır. Bugünkü binanın mimarı Gaspare Fossatidir. Doğu ve Batı eksenindeki yapının dış cephesi son derece yalın düzenlenmiştir. İç mekan dış cephelere kıyasla çok hareketli ve dinamiktir. Tek nefli bir naosa sahip olan yapının örtü sistemi beşik tonozludur. Yapıda neoklasik öğeler dışında neobarok detaylarda dikkat çekmektedir.

Latin Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar