Galata St. Georg Latin Kilisesi
St.Georg Latin Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Galata'da Kartçınar Sokağında inşa edilmiştir. İlk inşa tarihi bilinmemektedir. Bizans İmparatoru II. Andronikos Palaiologos'un bir fermanına dayanılarak bu kilisenin Cenevizliler zamanında var olduğunu saptayabiliyoruz. 15.yüzyıla ait Pera'daki vakıf mülklerini gösteren bir belgede bu kiliseden "Aya yorgi" diye bahsedilmektedir. Fransız elçisi De Germigny'nin 1580'de yazdığı bir mektupta Dominiken rahiplerinin elinde olup cemaatinin olmadığı için sadece bayramlarda açıldığını bu yüzden de yapıyı satın almak istediklerinden bahsetmektedir. Osmanlı-Fransız ilişkilerinin kuvvetlenmesiyle 1626'da kiliseye Fransisken rahipler yerleşir. Kilisenin yanında Peron ailesine ait olan evi okul yapmak için satın alırlar. 1660'daki büyük yangında bina tamamen yanar. Arsa haline gelen bu yerin mülkiyeti de böylece Osmanlı Devletine geçer. Daha sonra Fransız Hükümeti burayı satın alır ve 1675'de gerekli izinler alındıktan sonra kilise yapımına başlanır ve 1677'de ibadete açılır. 1809'da Fransızlar burayı askeri hastane olarak kullanırlar. 1831'de çıkan bir yangınla tekrar büyük zarar görür ve 1853'de tekrar Fransisken rahipleri tarafından satın alınırsa da onlar da burayı 1908'de Avusturyalı Lazarist rahiplere satarlar. Lazaristler burayı restore ederken tamamen bir Avrupa mimari tarzını yerleştirmişlerdir. 1963'de mabedin içindeki aşırı süslemeler kaldırılarak yeni bir iç dekorasyona gidildi ve Viyana Ekolüne bağlı Ressam Anton Lehmden ve Oıtzinger beraberce çalışarak yeni bir dekorasyon uyguladılar.

Latin Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar