Galata Tofre Begadim Sinagogu
Tofre Begadim Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Galata Bankalar Caddesi Felek Sokak üzerinde 1894 yılında Terziler Loncası tarafından inşa edilmiştir. Galata tarihten beri, Osmanlı İstanbul’unda ayrı olarak Galata çevresinde genellikle Avrupalılar, Hiristiyanların yaşadığı bir bölgedir. 19 yüzyılda Yahudilerde bu bölgeye taşınma rüzgarı esmesiyle Galata’da bir çok sinagog inşa edildi. Bu sinagogu kuran Terziler Loncası Osmanlı döneminde Yeniçerilere hizmet vermişlerdir. Bu sinagog tekrar 1960’lı yıllarda kullanılmamaya başlanmıştır. 50 senelik bir zaman diliminde boş olarak kalmıştır. Şimdi bir kültür merkezine dönüşmüştür.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar