Katip Sinan Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Gedik Paşa Akarçeşme Caddesi üzerinde Katip Sinan tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Yapının inşa stilinden Katip Sinan tarafından 16. yüzyılda yaptırıldığı sanılmaktadır. Sıbyan mektebi iki katlı olup, alt katı yuvarlak kemer ve tonozlar üzerine oturan ikinci katı taşımaktadır. Günümüze gelen üst kat sonradan yenilenmiş olduğundan orijinal şekli hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Avlu içerisindeki sıbyan mektebinin içerisi alt katında dikdörtgen söveli ikişer, üst katta da yuvarlak kemerli dörder penceresi ile aydınlatılmıştır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar