Gedikpaşa Silahtar Ahmet Ağa Sibyan Mektebi
Silahtar Ahmet Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Beyazıt Gedik Paşa’dan Kadırga’ya inen Akarçeşme Caddesi üzerinde bulunan bu yapıyı Sultan III. Mustafa’nın silahtarı Mehmet Ağa 1671 yılında yaptırmıştır. Yapı kesme taş ve tuğla hatıllı olarak dikdörtgen planlıdır. Arazi konumundan ötürü katlar önündeki eğimli yola uydurulmuştur. Sıbyan mektebinin uzun kenarlarında, alt sırada dikdörtgen söveli dörder, üst sırada da yuvarlak kemerli dörder pencereye yer verilmiştir. Kısa kenarlarında da aynı şekilde ikişer pencere dizisi bulunmaktadır. Üzeri ahşap çatı ile örtülü olan sıbyan mektebine yanındaki bahçeden basit bir kapı ile girilmektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar