Göztepe Ömer Faik Paşa Köşkü
Göztepe Ömer Faik Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Göztepe Nadir Ağa sokağında inşa edilmiştir. İnşa edildiği tarih ve mimarı bilinmemektedir. Ömer Faik Paşa Sultan V.Mehmet Reşat’ın yaverliğini yapmıştır. Uzun yıllar Berlin’de yaşayan Paşa, Hans Kampf Paşa’nın da yardımcılığını yapmıştır. Yapı kagir bir kürsü katı üzerine iki katlı, cihannümalı ahşap bir köşktür. Yapı on odalıdır. Sütunlar üzerinde duran ikinci katın cumbasının üstünde çatı katının açık balkonu bulunur. Buradaki oda çatıdaki üçgen alınlıktır. Köşkün bahçesinde bulunan mutfak, ahır, arabalık ve çalışanların müştemilatları sonraki yıllarda yıkılmıştır.
Ömer Faik Paşa oldukça iyi keman çalardı. Bundan dolayı Mızıka-yı Hümayun’u bazı defalar yönetmiştir. İyi almanca bilmesi sebebiyle Osmanlıca Türkçe Lügat hazırlamıştır. Ömer Paşa 45 yaşında hastalanmış bir sürede Alman hastanesinde yatmıştır. Köşk bir dönem çocuk yuvası olarak kullanılmıştır. Yapının güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar