Göztepe Rıdvan İsmail Paşa Köşkü
Göztepe Rıdvan İsmail Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Erenköy semtinde halen Erenköy Kız lisesi olarak hizmet veren üç katlı kagir konaktır. Binanın ismi Erenköy Kız Lisesi’de olsa yapı Göztepe’dedir. Bu isimlendirme eskiden Göztepe’nin nahiye olarak Erenköy’e bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konak daha sonra okul olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1911 yılında ‘’İnas Numune Mektebi’’ ismiyle eğitime açılmıştır. İstanbul’da kurulmuş ilk kız liselerinden biridir. Rıdvan Paşa 1855 yılında doğmuştur. Matbuat Müdürü Mehmet Nüzhet Bey'in oğludur. Kaymakamlık, savcılık gibi idari görevlerden sonra mabeyin baş katipliği ve dahiliye müsteşarlığı yapmıştır Daha sonra Dahiliye Nezaretinin müsteşarlığında bulunmuştur. Sultan II. Abdülhamit kendisine paşalık ve vezirlik görevleri vermiştir.1880 yılında Belediye başkanı olmuştur. İstanbul Belediye Başkanlığında 16 yıl kalmıştır. Tepebaşı'nda kışlık ve yazlık tiyatro yaptırmış, Avrupa'dan tanınmış grupların gelmesine yardımcı olmuştur. Şehreminliği sırasında 1893 yılında İstanbul kolera salgınına uğradı. Gedikpaşa, Tophane ve Üsküdar'da birer tebhirhane açıldı. Kentte hıfzısıhha ve baytar müfettişlikleri ihdas olundu.
O yıllarda Bedirhan aşiretinden olan Ali Şamil Paşa da, Üsküdar ve Kadıköy muhafızıydı. Bir yol yapımı nedeniyle Rıdvan Paşa ile Ali Şamil Paşa’nın arası açılmıştır. 1896 yılında Ali Şamil Paşa'nın adamları tarafından trenden inip arabasına binerken öldürülmüştür. Sultan II. Abdülhamit bu işe çok sinirlenmiştir. Zira Rıdvan Paşa padişah tarafından sevilen bir insandı. Sultan II. Abdülhamit bunun üzerine tüm Bedirhan Aşiretini Şam’a sürdü. Ali Şamil Paşa ile berber tüm Bedirhan aşireti Şam’da yaşamak zorunda kaldı. Maliye’de görevli olan Süleyman Efendi’nin iki katlı köşkünü satın almıştır. Bu köşkün yerine üç katlı büyük bir köşk yaptırmıştır.  Köşk üç katlı bir köşk idi. Giriş katında bir veranda ve üst karlarda balkonlar sütunlarla taşınmakta idi. Sadece orta kat sütunlarının taşındığı yuvarlak kemerleri vardı Bunlar her katta beş kemerlidir.

Rıdvan Paşa’nın ölümünden sonra konağı Mabeynci Faik Bey tarafından satın aldı. Mabeynci Faik Bey’in Beylerbeyi sahilinde çok güzel bir yalısı vardı. Bu yalı şu anda Sabancı ailesinin mülkiyetindedir. 1911 yılında bu köşk Maarif Nezareti tarafından Kız Lisesi olarak satın alındı. İnas Numune idadisi olarak anılan okulun dört yıl sonra ismi Erenköy İnas Sultanisi oldu. Okul ilk mezunu 1920 yılında üç kişidir. O dönemde okul yatakhanesi Rıdvan Paşa Köşkü yanındaki Tapu reisi Hacı Hüseyin Paşa köşküydü. Köşkün son sahibesi Hatice Sultan’dan Maarif Vekaleti tarafından satın alındı. 1924 yılında ise okula Erenköy Kız Lisesi ismi verildi. 1955 yılında bu Rıdvan Paşa Köşkü yandı ve yok oldu. Bu yapının yerine kagir bir okul binası yapıldı. Yapının güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar