Göztepe Zülüflü İsmail Paşa Köşkü
Göztepe Zülüflü İsmail Paşa Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile İkinci Orta Sokağın birleştiği yapı adasında inşa edilmiş bir ahşap köşktür. Köşk dört katlı, cihannümalı buz mavisi rengindedir. Yapının iki yanında bulunan sekizgen kuleler yapıya anıtsal bir görünüm sağlar. Yapı ön cepheden iki katlıdır. Köşkün giriş kotundan bir metre yüksekliğindeki girişine merdivenle çıkılır. Burası şık bir verandadır. Veranda dört adet yivli sütunla taşınmaktadır. Verandanın üstü kapalı bir balkondur. Balkonun önünde dört sütun bulunur. Bu sütunlar guselidir. Devamlarında da eli böğründeler bulunur. Çatı saçağını önde on adet çift eli böğründe ile taşınmaktadır. Girişin iki yanında simetrik olarak iki tane balkon bulunur. Bu balkonları parapetleri çok şık ahşaptır. Ön cephedeki ikişer balkon ve simetrileri hep ahşap kepenklidir. Yan cephelerde iki adet giyotin pencere bulunur. Bu pencerelerde ahşap kepenk bulunur. Çatı ahşap olup üstü kiremitle kaplıdır.
Köşkü yaptıran Zülüflü İsmail Paşa, Sultan Abdülaziz’in mabeyncidir. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit’in yaverliğini yapmıştır. Sultan VI. Mehmet Vahdettin ile de dünür olur. Köşk adını sahibinin saçlarından alıyor. Gür saçlarından dolayı Zülüflü lakabı takılmış. Köşk 1900 ila 1905 tarihleri arasında inşa edilmiştir. Köşkün mimarı bilinmemektedir. 1926 yılında başından bir yangın geçmiş olsa da bu güne kadar gelebilmiştir. Köşkün inşa tarihi 1900-1905 arasıdır. Zülüflü İsmail Paşa Sultan II. Abdülhamit in Mabeyincilerinden Ali Beyin 2 oğlundan biridir. Köşkün 2 odası saray mimarları tarafından düzenlenmiş olup, Bu gün diş polikliniği yapılırken restorasyondan geçerek Tütüncü Mehmet Efendi Caddesinde bugün ayakta durmaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün hatıralarından bir bölüm: ‘’ Zülüflü İsmail Paşa Büyük Önder Atatürk Harbiye’de okurken Harbiye Komutanıdır. O kış çok şiddetli geçmekteymiş Okulun sobaları yanmıyormuş, Mustafa Kemal dertlerini anlatmak için komutanın huzuruna çıkar. Mustafa Kemal derdini anlatır.  Zülüflü İsmail Paşa, dertleri dinledikten sonra; Soğuk mu? Ne soğuğu görmüyor musunuz sobalar cayır cayır yanıyor der. Kendi sobasını göstererek,  çıkın nankörler, diyerek çıkıştığını, anlatır. Çevresindekilere sakın bizde Zülüflü Paşa gibi yapmayalım, Her işi kontrol ederek vazifelerimizi hakkıyla yapalım diye direktiflerde bulunmuşlardır.’’ Bugün bu yapı Ekmekcioğlu ailesine ait olup, özel poliklinik olarak faaliyet göstermektedir. Yapının güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar