Gülhane Hacı Beşir Ağa Sibyan Mektebi
Hacı Beşir Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Eminönü Alemdar Mahallesi İstanbul Valiliği’nin karşısında bulunan Hacı Beşir Ağa Külliyesi 1744 tarihinde Hacı Beşir Ağa tarafından inşa edilmiştir. Hacı Beşir Ağa, Sultan III. Ahmet (1703–1730) ve Sultan I. Mahmut (1730–1754) dönemlerinde Darüssaade Ağalığı yapmıştır. Hacı Beşir Ağa tarafından 1744–1745 yıllarında yaptırılan külliye, cami, medrese, sıbyan mektebi, kütüphane, çeşme ve sebilden meydana gelmektedir. 19. yüzyılın ilk yarısında onarılan bu külliyenin sıbyan mektebi caminin doğusunda yer almaktadır. Oldukça geniş ve yuvarlak kemerle avluya açılan bu yapı kare planlı olup, üzeri ayna tonozla örtülüdür. Güney ve doğuya doğru dörder pencere ile aydınlatılan dershane içerisinde bir de ocağı bulunmaktadır. Önündeki giriş eyvanının ise dershane olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar