Gülhane Sultan I. Abdülhamit Sebili
Sultan I. Abdülhamit Sebili; İstanbul Suriçi Gülhane Alemdar Caddesi’ne cepheli olarak bulunmaktadır. Bu sebil 1777 tarihinde Sirkeci Hamidiye Caddesi’ndeki Sultan I. Abdülhamit külliyesinin bir yapısı olarak Mimar Mehmet Tahir Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Hamidiye Caddesi’ndeki istimlak çalışmalarından dolayı külliyenin sebili buradan kaldırılarak Alemdar caddesindeki Zeynep Sultan camiinin girişine taşınmıştır. Sultan I. Abdülhamit Külliyesi: Sultan I. Abdülhamit Külliyesi’nin inşaatı 1775 yılında imaret ile başlamıştır. Sıbyan mektebi 1777, kütüphane, mescit ve arasta 1780 yılında tamamlanmıştır.
Külliyenin sıbyan mektebi, sebili ve imareti üzerine Dördüncü Vakıf Han inşa edilmiştir. Dördüncü Vakıf Han’ın karşısındaki 20 odalı medrese Sultan I. Abdülhamit tarafından 1780 yılında külliyenin parçası olarak yaptırılmıştır. Medresenin 30 sütunla çevrili avlusu içten içe 16 x 31 metre ölçülerindedir. Özgün planında 20 hücre bulunan medresenin kütüphanesinin okuma salonu, İstanbul Ticaret Borsası’nın toplantı salonu olarak kullanılmaktadır. Yıkılıp yerine modern bir bina yapılması için 1926 yılında Zahire ve Ticaret Borsası’na devir edilen bina yıkılmayıp onarıldıktan sonra 1995 yılına kadar hizmet vermiştir. Yıldız Hamamı tarafındaki cümle kapısı üzerindeki kitabe Seyyit Yahya Tevfik Efendi tarafından yazılmıştır.

Sultan I. Abdülhamit’in barok stilli, tek kubbeli türbesine saltanat üyeleri ve dönemin önemli şahsiyetleri gömülmüştür.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar