Halep Pasajı
BEYOĞLU HALEP PASAJI 1885
Beyoğlu Caddesi ile Yeşilçam Sokağı birbirine bağlayan pasaj 1885 yılında inşa edilmiştir. Beyoğlu Caddesi No.62 adresindedir. Pasaj, Halepli M. Hacar tarafından beş katlı olarak yaptırılmıştır. Zaman içinde bir kat daha çıkılarak bina altı katlı olmuştur. Bina kagir olup, dış cephesi oldukça bezemeli ve detaylıdır. Yapı eklektik bir üslupta inşa edilmiştir. İstiklal caddesinde bulunan birçok yapı gibi ön cephesinde mağazalar ve konut bloku yer alır. Pasajla bağlı olan arka bölümde ise ikinci bir yapı bulunur. Bina cephesinde Arapça ve Fransızca tarihler görülebilir.

Yapının Beyoğlu Caddesi’ne bakan cephesi simetriktir. Pasaj girişinin ikinci katında caddeye doğru çıkan iki katlı bir cumba bulunur. Cumbanın da üstü bir Fransız Balkondur. Ortadaki cumba üç pencerelidir. İkinci katta pencerelerin üstünde oval alınlıklar bulunur. Üçüncü katta ise alınlık olmayıp pencereler kemer şeklindedir. Her iki katta pencere önündeki parapetler ayrı bir desendedir. Pasajın girişi görkemlidir ve 180 derecelik yarım daire şeklinde pencere bulunur. Ön cephede beşinci kat sonu bir frizle biter ama sonradan çıkıldığı belli olan bir kat bina estetiğini etkilemiştir. İnşaatı yaptıran Halepli Hacar daha sonra Süreyya Paşa adıyla tanınan Süreyya İlmen’e satmıştır. Yapı daha sonra Süreyya Paşa’nın kızına intikal etmiştir.  
Yapının arka kısmındaki bölümde evvelden Varyete Sirk Tiyatrosu idi. Burada at ve binicilik ve trapez gösterileri yapılırdı. Bu varyete sirkinden dolayı burası çok ünlenmişti. Salon restore edilmesine rağmen yapıdaki hayvan kokusu giderilemedi. 1903 yılındaki binada çıkan yangın sonunda 1904 yılında mimar Capanaki tarafından bir tiyatro salonu inşa edildi. 1942 yılından itibaren uzun yıllar Ses Opereti faaliyet gösterdi. Türk komedi tiyatrosunun Sururi ailesi burada ünlendiler. 1965 yılından sonrada Dormen Tiyatrosu burada oyunlarını oynadı. Salonu en sonda Ferhan Şensoy Tiyatrosu tarafından yenilendi.

Ünlü tiyatro sanatçısı Bedia Muvahhit anılar kitabında bu pasajda bulunan Tokatlı Lokantası’nı anlatır. Tiyatro oyunlarından sonra ekip olarak bu pasajda yemek yediklerini anlatır. 

Pasajlar

Turan Aknc Kitaplar