Haseki Bayrampaşa Medresesi
Bayrampaşa Medresesi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki Keçi Hatun Mahallesinde haseki Caddesi üzerinde 1635 tarihlerinde Sadrazam Bayram Paşa vasiyeti üzerine yapılmıştır. Haseki Hürrem Sultan Camisinin yanında bulunan külliye iki farklı yapı adasından oluşur. Bu Külliye enteresan bir külliyedir. Zira Külliyenin Camisi yoktur. Külliye, sıbyan mektebi, medrese, türbe, tekke, hazire, sebil, çeşme ve dükkanlardan meydana gelmektedir. Bayrampaşa Sultan IV.Murat döneminde Sadrazamlık yapmış bir devlet adamıdır. Sultan IV.Murat’ın Bağdat seferi sırasında vefat etmiştir. Bayram Paşa’nın mezarı bu külliyedeki türbededir.
Külliye iki yapı adasında kurulmuştur. Tamamı haseki caddesine cepheli olmasına karşın, iki yapı adası arsında Haseki Kadın Sokağı bulunmaktadır. Doğuda bulunan yapı adasında Medrese bulunur. Bu medresede değişik olarak bir dış avlu olup bu sokağa açılmaktadır. Avlunun ortasın da bir kuyu ve su haznesi bulunur. Kare planlı ve kubbeli olan dershane dışında kare planlı 14 medrese hücresi bulunur. Her hücrede kurnalı çeşmeler bulunur. Bazı hücrelerde şömineli ocaklar bulunur. Bayrampaşa Medresesinde 1792 tarihlerinde on öğrenci eğitim görürken 1869 yılında bu sayı 27 talebeye yükselmiştir. Medrese günümüzde Bayrampaşa Kültür Derneği olarak hizmet vermektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar