Haseki Gevherhan Sultan Medresesi
Gevherhan Sultan Medresesi; İstanbul Suriçi Aksaray Cerrahpaşa caddesi üzerinde Nakşi Sokak ve Küçük Mühendis Sokakların çevirdiği yapı adasında 1587 tarihinde Gevherhan Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı Cerrah Mehmet Paşa Camisinin karşısında olup külliyenin bir parçası olarak kabul edilir. Gevherhan Sultan Sultan II.Selimin kızı ve Piyale Paşa’nın eşidir. Külliyenin mimarı bilinmemektedir. Cerrahpaşa Camisi o dönemde Mimarbaşı Davut Ağa tarafından inşa edilmiştir. Vakfiyesine göre 15 medrese hücresi ve Mescit bulunmaktadır. Revaklı ve kare planlı avlunun etrafına dizilen hücreler yine kare planlıdır. Yine kare planlı olan dersane, cadde üzerindeki girişin karşısında kalmaktadır. Avlunun bir köşesinde bir kuyu bulunmaktadır.
Gevherhan Sultan Medresesi 1792 tarihinde toplam 14 talebe kayıtlı iken bu sayı 1869’da 27 ye çıkmıştır. 1914 yılının teftiş raporunda ise 20 kişi kayıt edilmiştir. Medrese 1970’li yıllarda Tıp Tarihi Enstitüsü’ne tahsis edildikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Araştırma Merkezi olarak hizmet vermiştir. Şu anda Deniz Feneri Derneği tarafından kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar