Haseki Kasım Ağa Sibyan Mektebi
Kasım Ağa Sıbyan Mektebi veya İbrahim Paşa Mektebi; İstanbul Suriçi Aksaray Haseki caddesi üzerinde köşede 1700’lü tarihlerde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Mektep Keyci hatun camii ile karşılıklıdır. Sıbyan Mektebinin kitabesi yoktur. Yapı Kesme taştan inşa edilmiş olup üstü kiremitle kaplıdır. Yapının içinde bir asma kat yapılmış olup öğretim iki farklı katta yapılmıştır. Mektebin dış cephesinde bugün hayli yıpranmış bir çeşme bulunmaktadır. Bu mektebin 1913 yılına ait belgelerinde üç sınıflı ve 50 mevcutlu olduğu görülmektedir. Okulun çocuklar için uygun bir bahçesi vardır. Döşemeler ve tavan çocukların eğitimi için ahşap olarak düzenlenmiştir.

Mektebin muallim evveli Rıza Efendi olup evkaftan 10 kuruş maaş almaktadır. Mektep paralı bir mekteptir. İkinci muallim Şemsettin Efendi’de çok cüzi bir maaş almaktadır. Okulda muallimler için iki oda bulunmaktadır. Okulun kullanımı Cumhuriyet döneminde son verilmiştir. 1.Nisan 1935 günkü Cumhuriyet gazetesinde mektep binasının kiralanması ile ilgili gazete ilanı bulunmaktadır. Yapı Fatih Belediyesince yenilenmektedir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar