Hasköy Esgher Sinagogu
Esgher Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Haliç’in kuzeyinde Hasköy Alt Sokak Mahallesi’nde, Aynalıkavak Caddesi ile Hasköy Caddesi’nin birleştiği yol ortasında yer almaktadır. Hasköy’ün sahil bölgesinde yer alan tek sinagogdur. Bir rivayete göre gizli bir tünelle Hasköy’ün iç mahallelerine bağlı olduğu iddia edilen Esgher Sinagogu,1912 tarihli Annuaire Orientale yıllığında kayıtlıdır. Bu yapı 1940’lı yıllarda zift deposu olarak kullanılmak üzere bir şahsa devredilmiştir. Daha sonra da bir süre dökümhane olarak kullanılmıştır. 1984 yıllarında Kuzey Haliç Projesi kapsamında sahil düzenleme çalışmaları sırasında çevresi açılarak ortaya çıkarılmıştır. Sinagog yapısı, 1997 yılları içinde onarılmış ve kütüphane binası olarak değerlendirilmesi düşünülmüştür. Ancak, yapı 2003 yılında tekrar onarım görerek, cafe-restoran olarak hizmet vermeye başlamıştır. Sinagog, kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Dikdörtgen planlı, beşik tonozlu bir yapıdır. Girişin bulunduğu batı cephesi, bir sıra küfeki tası iki sıra tuğladan oluşan almaşık örgüye sahiptir. Diğer cephelerde ise moloz tas ve düzensiz tuğla sıralarında oluşan almaşık örgü görülür. Mekanı örten beşik tonozun üzerinde alaturka kiremit kaplı çatı bulunmaktadır. Giriş cephesinde, merkezde yuvarlak kemerli bir kapı ile iki yanında ikişer yuvarlak kemerli pencere yer almaktadır. Cephenin üst kısmında da tuğladan basık hafifletme kemerli üç adet dikdörtgen açıklık bulunmaktadır. Açıklıkların tümü kesme küfeki tasından sövelerle çerçevelenmiştir. Pencerelere parmaklıklar yerleştirilmiştir. Doğu cephesinde, batı cephesindeki kapı ile aynı eksende bir kapı yer almaktadır. Güney cephesi sağırdır. Kuzey cephesinde ise yerden oldukça yüksekte söveli kare bir pencere bulunmaktadır. Bir kitaplığının bulunduğu belirtilen sinagog, günümüzde büyük ölçüde değişime uğramıştır.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar