Hasköy Sinyora Sinagogu
Sinyora Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Haliç’in kuzey kıyısında Hasköy Parmakkapı Mahallesi’nde, Baçtar ve Parçacı sokaklarının kesiştikleri kösede yer almaktadır. Dela Sinyora ya da ‘Giveret’ olarak da bilinen sinagog, zengin Yahudi aileleri tarafından kurulmuş olan küçük ibadet yapılarından biridir. İlk inşası 1660 tarihli olan sinagog, 20.yüzyılın ilk çeyreğinde bölgede sık sık meydana gelen yangınlarda zarar görmüş ve aynı yüzyılın ikinci çeyreğinde terk edilmiştir. Hahambaşılık raporlarına göre, çorap ve nişasta fabrikası olarak kullanılmış olan sinagog Göncüoglu’na göre, 1950 – 1990 yılları arasında tokyo fabrikası olarak da kullanılmıştır. Sinyora Sinagogu’nun önce Balat’ta, 1660 Ayazma Kapı yangınından sonra da, Balat’tan Hasköy’e göç eden topluluk tarafından Hasköy’de inşa edildiği belirtilmektedir. Yamaç üzerinde kurulmuş olan sinagogun dış duvarı, moloz tas ve yer yer tuğla ile örülmüş almaşık yapıdadır. Baçtar Sokak’a açılan kesme küfeki taşı söveli, yuvarlak kemerli bir kapısı bulunmaktadır. Sinyora Sinagogu, günümüzde imalathane ve depo olarak kullanılmaktadır.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar