Envanter

  • ENVANTER

    İstanbul’da 4.000 civarında Osmanlı Yapısı bulunmaktadır. Bu yapılar 1453 ile 1933 yılları arasında inşa edilmiş yapılardır. Bu yapılar ile ilgili olarak kitap ve internet dünyasında yayımlanmış herhangi bir envanter bulunmamaktadır. Sayfamız bu konuyu görev edinip İstanbul’daki Osmanlı yapılarının envanterini çıkarmaktadır. 2012 yılı Ocak ayında başladığımız bu mimari envanter çalışması sonunda iki yılda 1.600 yapıyı kaydettik. Bu konuda hiçbir kurum ve ...

    Devamı