İş Bankası Hanı
Galata Bankalar Caddesi No. 7 adresinde bulunan han Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi tarafından 1918 yılında inşa edildi. Bu yapı adasında geçmişte iki han bulunmaktaydı. Bunlardan Belçikalı bankere ait olan Helbig Han ile kapı numarası Mertebani Sokak’tan alan Castro Hanlar bulunmaktaydı. Helbig Han’da bankerler çalışırken Castro Han da komisyoncular çalışmaktaydı. 1913 yılında Helbig ailesi sahip olduğu hanı 5 bin Osmanlı altınına Osmanlı Sigorta Şirket-i Umumiyesi’ne sattı. Bir süre sonra Osmanlı Sigorta Şirketi hanın yanında olan Castro Han’ı da satın aldı. Osmanlı Sigorta bu iki hanı yıktırıp bugün gördüğümüz yapıyı inşa ettirdi. Hanın ismi ilk dönem Osmanlı Sigorta Hanı idi. 1920 yılında hanın ismi İstanbul Sigorta Hanı ismini aldı. Sigorta şirketi bu yapıda 1953 yılına kadar faaliyet gösterdi ve aynı yıl hanı 650 bin liraya Türkiye İş Bankası’na sattı. Günümüzde bu yapı İş Bankası’na aittir. İş Bankası 1930’larda Union Han’da, 1940’larda ise Şark Han’da kiracı idi. 

1910’lu yıllarda gelişen Ulusal Mimari akım tarzında yapılmış olan han altı katlı olarak inşa edilmişti. Bu bölgedeki diğer yapılar gibi bu binaya da sonradan iki kat ilave edilmiştir. Yapının giriş katı beş sivri kemerden oluşur. Bunlardan ortadaki hanın giriş kapısıdır. Hanın giriş cephesini oluşturan üç bölüm vardır. Günümüzde han Türkiye İş Bankası Galata Şubesi olarak hizmet vermektedir. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar