İstinye Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı
Recaizade Mahmut Ekrem Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında İstinye Yeniköy Köybaşı caddesinin başında İstinye Vapur iskelesinin yanında Paşabahçe Cam Fabrikalarında çalışan Pigeon tarafından yaptırılmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem babasının Vaniköy’deki yalısında büyümüştür. Tanzimat dönemi yazarlarından olup babası Takvimhane Nazırı ve Meclisi Vala üyesi Recai Efendi’nin oğludur. Yine yazar Ercüment Ekrem Talu’nun babasıdır. Serveti Fünun Edebiyatı bu yalıda doğmuştur. Serveti Fünun dergisinde yazan Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil gibi genç yazarların önünü açmıştır. Sultan II. Abdülhamit devrinde asılsız jurnallerden dolayı bu yalıyı satmak zorunda kalmıştır.
Şair ve yazar Recaizade Mahmut Ekrem bu yalıyı sattıktan sonra Hacı Mahmut Efendi, Cemil Paşa, Ticaret Nazırı Kabuli Paşa, Süleymangil ailesi ve Hancıoğlu ailelerine geçti. 67 yaşında Meclisi ayan üyesi iken vefat ettiğinde okullar tatil edilmişti. Yalı olarak üç ayrı binadan oluşur. Bu yalı Yeniköy sahil bandının ilk yalısıdır. Yapı uzun süredir oturulmasına rağmen bakım görmemiştir. Yapı üç parçadan oluşur. En güneyde iki katlı ortası geniş balkonlu selamlık binası bulunur. Yine bu yapının devamı olan üç katlı geniş saçaklı bir harem yapısı bulunur. En kuzeyde ise 2, 5 katlı müştemilat yapısı bulunur. Burada üç ayrı yapı farklılıklarına rağmen bir düzen oluşturmuşlardır.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar