Kadıköy Surp Leon Ermeni Katolik Kilisesi
Surp Leon Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kadıköy Altıyol Meydanında 1890 tarihinde ilk kilise inşa edilir. 1908 yılında Kadıköy semtinde 150 Ermeni Katolik ailenin ikamet ettiği ve toplumun 600 kişiden oluştuğu bilgisini aktarır. İlk olarak 1890 yılında ahşap bir şapel olarak inşa edilen Surp Levon Kilisesi, artan nüfusun ihtiyacını karşılayamaz hale gelince,169 yerine daha büyük bir kilise binası yapılmak üzere, 14 Mayıs 1905 tarihli fermanla yıkılır. Yerine inşa edilen kâgir kilise, 1911'de ibadete açılır. Vakfın kilisesi ve mezarlığının yanı sıra dört de akarı vardır. Bu taşınmazlardan yalnızca mezarlıkla ilgili mülkiyet sorunu yaşanmaktadır. Mülkiyeti Belediye'ye geçmiş ve mezarlık vasfını kaybetmiş olan alanda, bugün bir çay bahçesi bulunmaktadır.

Ermeni Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar