Saraç İshak Mescidi ve Tekkesi;  İstanbul Suriçi Kumkapı Caddesi’nde, Mithat Paşa Caddesi ile Molla Bey Sokağı’nın kesiştiği köşede yer almaktadır. Banisi Saraç İshak Bin Abdullah’tır. Mescidin inşa ediliş tarihi ise net olarak bilinmiyor. Ancak vakfiyesinden yola çıkarak yapım tarihinin 1488 öncesi olduğu söylenebilir. 1546 tarihli vakıf tahrir defterine göre Saraç İshak Mescidi için 30.000 akçe nakit para, çeşitli yerlerde dükkanlar, evler, araziler ve mezra, imam ile müezzin için de ayrıca evler vakfedilmiştir. Mescidin yaptıranın, Saraç İshak’ın aynı tahrir defterine göre, ayrıca bir mektebi ve Kağıthane’de de bir köprüsü bulunmaktaymış. Çeşitli dönemlerde onarım geçiren mescit en son 1956 ve 1976 tarihlerinde onarılmıştır.

Mescit yaklaşık 100 metrekaredir. boyutlarında, çatılı ve saçaklı bugünkü hali ile de yeni bir bina. Binanın arka tarafında içinde bir hayli kabir bulunan bir de kabristanı bulunmaktadır. Mescidin banisi Saraç İshak Efendi’nin kabri de buradadır. Mescidin “derununda” 19.yüzyılın ikinci yarısında bir Rüfai tekkesi tesis edilmiş ve tekke 1925’te tüm tekkeler kapanıncaya dek faaliyetini sürdürmüştür. Bu tekkenin ayin günü, diğer tekkelerde olduğu Perşembe ve Cuma değil Pazar günleriydi. Tekkenin postnişinleri ise Şeyh Mehmet Fazıl Efendi ve Şeyh Vahdeti Efendi olmuştur.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar