Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Medresesi
Sokollu Mehmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Sultanahmet ile Kadırga arasında Şehit Mehmet Paşa Yokuşu, Suterazisi Sokaklarının çevrelediği yapı adasında inşa edilmiş olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin bir yapısıdır.Sokullu Mehmet Paşa (1506–1579) tarafından 1571 yılında yaptırılan külliye, cami, medrese, sıbyan mektebi, çeşme, hazireden meydana gelmektedir. Külliye Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biridir. Çok eğimli bir arazide üç farklı girişten meydana gelen bir tasarımdır.
Medrese caminin avlusunda yer almakta olup, U şeklinde bir plan düzenine sahiptir. Avlu girişinden merdivenle çıkılan medresenin 16 adet üzeri tonoz örtülü hücresi ve bir de dershanesi bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan medresenin önünde yuvarlak sütunlarla birbirine bağlı revakın arkasında hücreler sıralanmıştır. Hücreler içeriye ve dışarıya birer pencere ile açılmakta olup, içlerine bir de ocak yerleştirilmiştir. Dershane kısmı avlunun ortasında dikdörtgen planlı olup, üzeri kubbe ile örtülmüş, hücreler ile cami arasında ilginç bir mimari kompozisyon meydana getirilmiştir. Dershanenin duvarlarında dikdörtgen söveli, ikişer pencere bulunmakta olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. İçerisindeki bezemeden günümüze herhangi bir iz gelememiştir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar