Kadırga Tavaşi Süleyman Ağa Camii
Tavaşi Süleyman Ağa Camii;  İstanbul Suriçi Kumkapı Tren İstasyonu’nun karşısında, Babayiğit Sokağı 18 adresinde 1744 yılında inşa edilmiştir. 17. yüzyılda Osmanlı sarayında görev yapan hadım edilmiş zenci erkeklerden ve çoklukla haremlerde görev yapanlara Tavaşi denmekte idi. Genç erkek olarak saraya alınan tavaşiler çok çeşitli işlerden sonra Harem2de görevlendirilmekte idiler. Bu konuda en başarılı olanlar darüssaade Ağası olurlardı. Tavaşilerden vezir olanlar da bulunmakta idi. Bu camii Tavaşi Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Altı bodrum, kagir duvarlı olarak inşa edilmiştir. Yapı çevre duvarının çevrelediği bir avlu ortasındadır. Yapıya dört basamakla çıkılan bir son cemaat yerinden girilir. Son yıllarda son cemaat yeri aluminyum ile çevrelenmiştir.  Ahşap bir kırma çatılı yapı kiremit ile örtülmüştür. Camii ahşap minarelidir. Yapı içindeki mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve tavan ahşaptır.  20.yüzyılının başında onarıma tabi tutulmuştur.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar