Kadırga Üsküplü Yahya Efendi Sibyan Mektebi
Üsküplü Yahya Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Beyazıt Kadırga Şehsuvarbey Mahallesi Piyer Loti Caddesinde Kadırga Karakolu karşısında bulunan bu sıbyan mektebini Üsküplü Yahya Paşa 1506 yılında yaptırmıştır. Sıbyan mektebi iki katlı, kesme taştan yapılmış olup, günümüze çok harap durumda gelebilmiştir. Kare planlı yapının üzeri sekizgen kasnaklı, tromplu bir kubbe ile örtülüdür. Sıbyan mektebinin kenarlarında altta dikdörtgen söveli, üstte de yuvarlak kemerli ikişer penceresi bulunmaktadır. Uzun süre basımevi olarak kullanılmış ve içerisi orijinal durumundan uzaklaşmıştır.
1913 yılında yapılan teftişte bu yapının geçmiş senelerde İstanbul’a göç eden Balkan göçmenlerinin barındırıldığı bir mekan olduğudur. Yine yapılan teftişte okulun muallimi Raif Efendi evkaftan 37 kuruş maaş almaktadır. Diğer muallimi sani Mehmet Efendi ise 28 kuruş maaş aldığı kayıtlardadır. Mektep kagir, büyük bir dershane ile yanında iç içe ahşap üç dershane, bir taamhane ve bahçe bulunmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar