Kandilli Adile Sultan Sarayı
Adile Sultan Sarayı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakası Kandilli tepesinde 1861 yılında inşa edilmiştir. Bugün Vaniköy Caddesi Sıraevler Sokak No.12 adresinde bulunan Saray bir dönem Kandilli Kız Lisesi olarak hizmet vermişti. Adile Sultan, Sultan II.Mahmut’un kızı olup Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in kız kardeşleridir. Sultan Abdülmecit, 1856 yılında satın aldığı konağı, çok sevdiği kız kardeşi Adile Sultan’a yazlık ikametgah olarak vermek istemiştir. Ancak bu isteğini, Sultan Abdülmecit’ten sonra tahta çıkan kardeşi, Sultan Abdülaziz yerine getirmiştir. 1861’de Sultan Abdülaziz, eşsiz manzarasına karşılık, harap durumda bulunan konağı yıktırarak, yerine şimdiki sarayı yaptırmıştır.
Osmanlı Hanedanı içinde divan sahibi tek kadın şair olarak tanınan Adile Sultan’ın, Kandilli’nin imarına katkıda bulunduğu, yoksullara yardım ettiği, eğitim konularına ilgi duyduğu bilinmektedir. Çok sevdiği eşini ve dört kızını genç yaşlarda kaybettikten sonra, bu güzel sarayda oturmak istememiş ve 1868 yılında sarayı terk etmiştir. Adile Sultan Sarayı, Adile Sultan tarafından ölümünden önce, 1899’da kız okulu olması isteği ile Milli Eğitim’e bağışlandı. Daha sonra Kandilli Kız Lisesi olarak kullanıldığı dönemde 1986 yılında geçirdiği büyük yangın sonrasında, değerli işadamı merhum Sakıp Sabancı’nın bağışı ile restore ettirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Kültür Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Kasırlar - Saraylar

Turan Aknc Kitaplar