Kandilli Edip Efendi Yalısı
Edip Efendi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Kandilli Caddesi, No:25 bulunan yalı Kandilli Akıntı burnunda, eski Kandilli Sarayı yerine, kayalar üzerine oturtulmuş olup harem ve selamlığı aynı çatı altındadır. 1850 yılından itibaren Edip Efendi'nin ismine bağlanan, geniş yayvan yalının inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir: Tapu kayıtlarından ilk sahibinin Muammer Paşa olduğu, ondan Kani Paşa'ya geçtiği, Kani Paşa'dan da 1887 tarihinde Edip Efendi tarafından satın alındığı anlaşılmaktadır."1888 yılında ölen Edip Efendi “Sicilli Osmaniye göre" nizam sever muhasiplerdendir. Çeşitli defterdarIıklar da ve nazırlıklarda bulunmuştur. İyi yaşamasını bilen, çelebi ve zevk sahibi Edip Efendi Akıntı burnundaki yalıyı, o dönemin rahat, sade ve güzel eşyasıyla döşemiş, fakat burada ancak bir sene kadar yaşayabilmiştir. Edip Efendi yalıyı aldıktan sonra mimarî karakteri bozulmaksızın esaslı bir tamirden geçirmiştir. Üslup olarak, Neo-Klasik ve ampir karışımı. Pencere pervazlarında barok süslemeler vardır. Yapı 19. yüzyıl yapı tarzını korumaktadır. Yalı, Harem ve selamlık bölümlerinden oluşur. Çok harap durumda olduğu için, yeni malikleri tarafından 1984-87 yıllarında Harem bölümü yeniden inşa edilmiştir.
Bina büyüklüğü olarak Selamlık Binası 550 metrekaredir. Arsası ise 1000 metrekaredir. Harem Binası 650 metrekaredir. Arsası 963 metrekaredir. Toplam Binası 1200 metrekaredir. Arsası 1963 metrekaredir. Oda, salon, sofa adedi: 23 oda, 3 salon, 2 taşlık, 2 büyük sofa, 3 hela. 1937 yılında Edip Efendi veresesinden Av. Ahmet Arif İyicigil yalıyı satın alıyor, Ahmet Arif İyicigil 1951 yılında öldükten sonra, annesi Nefise İyicigil de vefat ediyor ve hisseler dağılmaya başlıyor. 1972’de hissedarları: Meliha Eryuvası, Saide Berzenç, Mualla İyicigil, Muarra İyicigil, Av. Ragıp İyicigil, Lamia Ünderen ve Didem-Didar-Belkıs Eryuvası idi. Bu tarihte yalının bu bölümüne 5 milyon TL. kıymet takdiri yapılmıştır. Bu gün haliyle, (harap sayılabilecek durumda) değeri 7,5 milyar olarak gösterilmektedir.1990 yılı baharında yalı önünde aldığımız not şöyledir: Kuzey Bölümündeki Harem Uğur Mengenecioğlu tarafından satın alındıktan sonra onarım yapılmıştır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar