Kanlıca Ahmet Rasim Paşa Yalısı
Ahmet Rasim Paşa Yalısı; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu Piri Reis caddesindeki sahilde birinci yalı olup 1890 tarihlerinde Ahmet Rasim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Ahmet Rasim Paşa Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde çeşitli valilik görevlerinde bulunmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Yazar Ahmet Rasim ile karıştırılmamalıdır. Tüccar Mustafa Ağa’nın oğludur. Yunanistan’da 12 yıl geometri, fizik ve diğer bilimleri tahsil ettikten sonra icazetname almış ve İstanbul’da Arapça ve Farsça okumuştur. İtalyanca, Arnavutça, Rumca ve Fransızca dillerini de bildiği kaydedilmiştir.
Memuriyete Babıali Tercüme Odası’nda başlamış, çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra 1867 Seferinde Vidin Sancağı Mutasarrıflığı’na getirilmiştir. Birkaç ay sonra Rumeli Beylerbeyi payesine terfi etmiş, Yanya, Tuna, Trabzon, Aydın vilayetlerinde valilik yapmıştır. Diyarbakır Valiliği’ne tayin olunduktan sonra istifa etmiş, ardından Şehremaneti görevine tayin edilmiştir. 4 Şubat 1878 - 18 Nisan 1878 tarihleri arasında iki buçuk ay İstanbul Şehremini ünvanıyla şehrin Belediye Başkanı olmuştur. Bu görevdeyken, savaş kırgını göçmenleri Sultan II. Abdülhamit'e karşı Sultan V. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak için örgütlediği yolunda hakkında jurnal kararı verildi ve derhal azledildi.

Son olarak 1895’te Trablusgarb valisiyken hastalık nedeniyle İstanbul'a döndü. 1897 yılında Çubuklu’daki yalısında öldü. Rumelihisarı’ndaki Kayalar Kabristanı’na defnolunmuştur. Yalısı aynı yıl çıkan yangında tamamen yandı. Yerine, eskisinin yarısı büyüklüğünde yeni bir yalı yapıldı. Ahşap ve 3 katlı olan yeni yalı taştan yapıldı. Ailesi 1915'te bu yalıyı belediyeye sattı. Ahmet Rasim Paşa Yalısı, 1970'e kadar da okul olarak kullanılmıştır. Yalının mimarı plan özellikleri olarak taş giriş katı üzerine iki ahşap katlıdır. Mimari stil olarak Ampir üslubundadır. Bina cephelerinde üçgen alınlıklar yapılmıştır. Bu dönem bina Otele dönüştürülmüş olup plan özellikleri kaybolmuştur.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar