Kanlıca Esvapçı Ahmet Bey Yalısı
Esvapçı Ahmet Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca Körfez Caddesi 21 numarada 1850 tarihlerinde Selami Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Bu çevredeki iki yalı ve içerlerde bulunan ahşap köşk Şerif Abdülmuttalip Efendi tarafından satın alınmıştır. Yalılardan ikisi daha sonra Üsküdar Mutasarrıfı Asaf Paşa tarafından satın alındı. Yalılardan birinde Asaf Paşa ailesi ile kalırken diğer yalıda kalfalar ve çalışanlar kalıyordu. İşte bu kalfaların kaldığı güney yalısı bu binadır. Asaf Paşa öldükten sonra bu yalı kalfalarına kaldı. O da ölünce bu yalı Sultanhamam tüccarlarından Esvapçı Ahmet Bey’e satıldı.
Bir dönem adı “Tatlıcı Süleyman Yalısı” olarak da anılmış. Yalı, İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri’nde “Elbiseci Ahmet Bey Yalısı” olarak kayıtlıdır. Ünal Kurtçu’nun “Boğaziçi Tiryakiliği” adlı kitabında Elbiseci Ahmet Bey Yalısı ile ona komşu yalılar şöyle anlatılıyor: “Sultan Mehmet Reşat Boğaziçi gezilerine çıktığı zaman halk yüksek duvarlara çıkarak sultanı görmek istermiş. Bunları önlemek isteyen sultan, 1900’lü yıllarda duvarların yıkılmasını emretmiş, bu suretle de meşhur yalının son izleri de yok olmuş. Bu yalının sırasında Elbiseci Hacı Ahmet Bey, Esra Umur, Necati Bey ve Ahmet Arifi yalıları vardır. Bu yalıları Adliye Müsteşarı Mehmet Bey’in yaptırdığı geçiyor kayıtlarda. Elbiseci Ahmet Bey Yalısı, Asaf Paşa Yalısı olarak anılmıştır.”

Yalının mimari özelliği ise taş giriş katı üzerine iki ahşap kat bulunur. Bu katların güney batı yönlerinde büyük balkonlar bulunur. Üst kat sofasının dışa açılan kepenklerinde bir üçgen alınlık bulunur. Binan taş olan giriş katı sonradan yapının alına uymayan bir şekilde genişletilmiştir.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar