Kanlıca Hacı Ahmet Arif Bey Yalısı
Hacı Ahmet Arif Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca Körfez Caddesinde Mehmet Muhtar Beyin torunu Hacı Ahmet Arif Bey tarafından 1880 tarihlerinde yaptırılmıştır. Yalı orijinal haliyle, bu güne kadar ayakta kalmış nadir yalılardan biridir. Yalının sahiplerinden biri Nazmiye Ramazanoğlu idi. Atatürk Nazmiye Ramazanoğlu’nun çocuğunun sünnet düğününe bu yalıya gelip katılmıştı. Yalının mimari planı yığma taştan yapılmış yalı giriş katının üzerine Sultan II. Abdülhamit döneminde yapılan iki ahşap kattan ibarettir. Çatı arasında bir kat yapılmıştır. Birinci ve ikinci katlardaki balkonlar batı etkisini gösterir. Birinci katta başlayan balkon ikinci kat ve çatı katında devam eder. Son kat balkonunda çok zarif ahşap süsleri vardır. Bu balkon zarif bir üçgen ile sona erer. Bina planında sahil kısmından bakıldığında uyumlu bir simetri görülür. Kuzey ve güneyde ise cumbalar sadece son kattadır. Osmanlı Sivil Mimarisinde Balkon kültürü yoktur. Ama bu balkonlar zaman içinde cumbaların açılmasından da oluşmuş olabilir. Yalının sağındaki çift taraflı merdiven, önündeki havuz ve mehtabiye köşkü, yalıya ayrı bir güzellik katar. Soldaki camekanlı bölüm sonradan yapılmış olup yalıya uyum sağlamamıştır. Birinci katta her cephede balkonlar vardır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar