Kanlıca Mehmet Muhtar Bey Yalısı
Mehmet Muhtar Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Kanlıca Barış Manço Caddesine cepheli olarak inşa edilmiştir. Yalının banisi Mehmet Muhtar Bey, adile Sultan’ın kethüdasıdır. Adile Sultan, Sultan II. Mahmut’un kızı olup padişah Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in kızıdır. Mehmet Muhtar Bey vefat ettikten sonra yalı, Burdur Mutasarrıfı Mustafa Nuri Paşa ve Mısır Kethüdası Mahmut Aziz Bey’lere kalmıştır. Boğaziçi’nde yeşil renkli yalı pek bulunmamaktadır. Sanki iki yalı, ortadaki fener kulesi ile birleştirilmiş gibi bir görünüm vardır. Selamlığın kuzey kısmı be bahçe Mahmut Aziz Bey’e kalmıştır. Mustafa Nuri Paşa’ya ise yalının güney kısmı ve kayıkhanenin olduğu bölümdür. Daha sonra varisler bu selamlık dairesinin kendi payına düşen kısmını Van valisi Nazım Paşa’ya sattı. Nazım Paşa diğer parseli de satın alarak buraya bir yalı yaptırdı.
Diğer payın sahibi bu yalının diğer kısmını yıktıran torun Hacı Ahmet Arif Bey burada büyük bir yalı yaptırdı. Bu yalı halan çok bakımlı olarak kullanılmaktadır. Mehmet Muhtar Bey yalısı, şu an mevcut olmayan Nevres Paşa Yalısı’nın kuzeyindedir. Yalının güney kısmındaki kayıkhanenin üstündeki balkon sonradan eklenmiştir. Ortadan üçüncü kata kadar çıkan en üst katı cumbalıdır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar