Kanlıca Nuri Paşa Yalısı
Nuri Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca körfez caddesinde Kanlıca ve Anadoluhisarı arasında 1895 tarihinde Sultan II. Abdülhamit devri devlet adamlarından Nuri Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Nuri Paşa’nın oğlu Ressam Hami Bey, Marki Necib’in kızıyla evlenmiş ve bu evde uzun süre yaşamıştır. Bir süre sonra CHP Tarım Bakanı Muhlis Erkmen bu yalıyı satın alır. Çeşitli el değiştirmelerden sonra Koç Ailesi tarafından satın alınmıştır.
Körfez caddesi üzerinde deniz kıyısında yer alır. Orta sofalı plan şemasına sahip yalı iki katlı ahşap inşa edilmiştir. Deniz tarafı ve bahçeden iki girişi bulunmaktadır. Zemin katta giriş taşlığa açılır. Dört köşede odalar yer alır. Kagir bir su basman üzerine iki katlı ahşap inşa edilen yapı art-nouveau üslubunda inşa edilmiştir. Deniz cephesi batıdadır. Eksende sofa cephesi üst katta bir balkon ile vurgulanmıştır. Üstte dalgalı bir alınlıkla sonlanan balkonun köşelerinde başlıklı pilastrlar ile ortada başlıklı ve kaideli iki sütun yer alır. Cephede altlı üstlü iki sıra halinde pencere dizisi bulunmaktadır. Düz atkılı pencereler ahşap panjurludur. Üstte dişli bir saçak kornişi dolanır. En üstte ahşap kırma çatı yükselir. Cephenin kuzey ucunda tek katlı birimde yuvarlak kemerli üçlü pencere uygulanmıştır. Güneyde yalıya bitişik iki katlı bölümde altta camekanlı bölüm ile üstte balkon yer alır. Üstte balkondan direklerle desteklenen çatı yükselir.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar