Karaköy Türk Ortodoks Patrikhanesi
Türk Ortodoks Patrikhanesi, Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından tanınmayan bir Türk Kilisesidir. 1921 yılında Türk Bağımsızlık Mücadelesini destekleyen Pavlos Karahisarithis tarafından Kayseri'de kurulmuştur. Kurucu Karahisarithis daha 1912’de diakos 1915’te papaz olup Akdağmadeni’ne atanmış ve Eftim adını almıştı. 23 Nisan 1920’de Ankara’da Millet Meclisi’nin açılış duasını okuyan din adamları arasında Papa Eftim de vardı. Kurtuluş Savaşı’nda “Umum Anadolu Türk Ortodoksları Cemaatleri” olarak yer aldılar. 1924 yılında Karahisarithis ayinleri yönetmeye başlamış ve adını daha sonra Zeki Erenerol olarak değiştirmiştir. Karahisarithis ailesi Türk hükümeti tarafından nüfus mübadelelerinden muaf tutulmuştur.
Patrikhaneyi yöneten Patrikler:

Patrik Eftim I (1923-1962) - Pavlos Karahisarithis, daha sonra Zeki Erenerol ismini almıştır.

Patrik Eftim II (1962-1991) - Turgut Erenerol,

Patrik Eftim III (1991-2002) - Selçuk Erenerol,

Patrik Eftim IV (2002- ) - Paşa Ümit Erenerol, bugün hala görevini sürdürmektedir.

Patrikhanenin toplam üç kilisesi bulunmaktadır. Bunlar;

1- Meryem Ana Türk Ortodoks Kilisesi (İstanbul Baş Episkoposluğu Anadolu Ortodoks Kilisesi)

2- Aziz Aya Nikola Kilisesi

3- Aziz Aya Yani Kilisesidir.

Bu üç kilise, Türk Milli Mücadele yıllarında Türk Ortodokslarının eline geçmiştir. O tarihten bu yana, Türk Ortodoks Patrikhanesinin kontrolündedir. Fener Rum Patrikhanesi bu kiliselerin, Türk Milli Mücadele yıllarında zorla alındığını iddia ederek, bu üç kilise üzerinde tekrardan hakimiyet kurmak istemektedir. Günümüzde Patrikhanenin, 350 kişi civarında üyesi olduğu bilinmektedir. Türk Ortodoks Patrikhanesi bugün Ali Paşa Değirmeni Sokak Karaköy’de varlığını sürdürüyorlar.

Türk Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar