Kasımpaşa Çatmalı Camii
Çatmalı Camii veya Kasımpaşa Mescidi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Kasımpaşa Çatmalı Mescit Mahallesinde Çatmalı Mescit Kuyu Sokakta inşa edilmiştir. Hadika Caminin banisi olarak Güzelce Kasım Paşa isimlendirilmektedir. Halk arasındaki rivayetlere göre, Güzelce Kasımpaşa, Camii Kebir’i yaparken, kızı Belkıs Hanım babasına “Bu camide artan malzeme ile bu civarda benim adıma derme çatma bir mescit yaptırın” der. Bu isteği üzerine Belkıs Hanım adına ufak bir mescit inşa edilir. Adına Çatmalı Mescit olarak kalır. Cami, kare şeklinde olup, üzeri çatı ile kapalıdır. Cami günümüzde tamamen yenilenmiş olup mihrap, minber, duvarlar içerden u şeklinde çevreleyen mahfil ve harimin iç kısmı çinilerle kaplıdır. Yapının batı duvarı penceresiz olup diğer cephelerdeki pencereler yuvarlak kemerlidir. Kuzeybatı köşesindeki minare sıvayla kaplanmıştır. Caminin bitişiğindeki arsa satın alınmak suretiyle beş katlı Kuran Kursu, Diyanet vakfı adına inşa edilmiştir. 1989 yılında hizmete açılmıştır. Vakit namazlarında cemaat sayısı 60-70 kişi, Cuma vaktinde 200-250 kişi civarındadır. Caminin karşısındaki iki katlı bina satın alınarak alt kısmı şadırvan, üstü lokal olarak yapılmıştır.

Rumeli Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar