Kazlıçeşme Surp Sarkis Kilisesi
Surp Sarkis Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Surdışında Kazlıçeşme Balık Ermeni Mezarlığı içindedir. Bu mezarlık İstanbul’daki en eski Ermeni mezarlıklarından biridir. Surp Kevork, Surp Sarkis, Surp Nigogos ve Surp Asdvadzadzin kiliselerine ait ayrı ayrı bölümlerin olduğu bildirilmektedir. Ermeni dünyasının en önemli din adamları psikoposlar buraya defnedilmiştir.
Surp Sarkis Kilisesi mimarimsin özgünlüğü açısından oldukça önemlidir. Küçük boyutlardaki bu şapelin giriş cephesindeki ileri modern yaklaşım, kilise mimarisinde uygulanmayan bir üsluptur. Kilisenin girişi, yukarıya doğru darlaşan üçgen bir açıklık şeklindedir. Çatı çift meyillidir ve ana mekanın dışına taşmaktadır. İç mekan tek neften meydana gelir. Naosun içi yay şeklindeki kemer tekrarıyla kaburgalı bir sistemdir. Çatı meyilleri üzerinde üçgen pencere açıklıkları görülmektedir. Yapı geleneksel ve modern mimarinin bir karışımıdır.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar