Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi
Surp Krikor Lusavoriç Ermenı Ortodoks Kilisesi; İstanbul Adalarından Kınalıada Akgünlük sokakta 1854-1857 tarihlerinde inşa edilmiştir. Sultan I. Abdülmecit’in fermanıyla 1854 yılında yapımına izin verilmiştir.1857 yılında ise Ermeni Partiği Hagop tarafından hizmete açılmıştır. Bir avlu içinde yer alan yapı doğu ve batı aksındadır. Kilisenin doğusunda yarım apsis kubbesi, batısında ise narteks bulunur. Apsis içerden yuvarlak bir form olmasına karşın dışarıdan köşelidir. Çan kulesi batıdaki nartekse giriştedir. Çan kulesi kademeli olarak yükselmekte olup bir külahla sona erer. Narteks dikdörtgen formatında olup. Ana kiliseden daha geniştir. Bu da kuzey ve güneyde narteksin dışarı çıkmasını meydana getirmiştir. Narteksin üstü düz bir çatı ile örtülmüştür. Nartesksin kuzey bölümünden galeriye çıkılır. Yapı yunan haçı plan şemasına sahiptir. Kilisenin girişinde 1859 tarihli Hasköylü ressam Ananias’ın dini resimleri bulunur. Ermeni geleneğine göre tasarlanmış olan Çan Patrik IV. Kevork tarafından 1872 tarihinde kiliseye hediye edilmiştir. Aynı zamanda Ermeni Patrikhanesinin yazlık binası buradadır. Kilise Adalardaki tek Ermeni Ortodoks kilisedir.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar