Kocamustafapaşa Abdi Çelebi Mescidi
Abdi Çelebi Mescidi; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Marmara Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Banisi, Çelebi Abdullah Abdurrahman Efendi’dir. Bazı kaynaklarda “Yedim içtim”, “Sanki yedim” diye adlandırılmakta ise de, Hadika’da “Çilingir Camii” olarak kaydedilmiştir. Mimar Sinan tarafından 1533-34 tarihinde, dolma bir suret üzerinde, dört fil ayağı üzerine bir kubbe oturtularak yapılmıştır. Cami 56 m2 olup avlusu 185 m2’dir. Caminin vakfiyesi olmadığından uzun süre bakımsız kalmıştır. Sultan II.Abdülhamit devrinde de, caminin yanına bir karakol inşa edilmiştir. Bu yapı halen “Basılı kağıt ve Kıymetli Evrak Anbarları Şube Müdürlüğü” tarafından kullanılmaktadır. Karakolun inşaatını incelemeye gelen Serasker Rıza Paşa, camiyi harap vaziyette görünce hazineden bin altın harcayarak ihya etmiştir. Balkan ve 1.Cihan Harpleri nedeniyle bakımsızlıktan harap olan camii, Süeda Hanım öncülüğünde, Mahir ve Abdülkadir Bey’lerin yardımlarıyla 1933 yılında tamir ettirilerek yeniden ibadete açılmıştır. Bu tamir esnasında caminin kubbesi yerine ahşap tavan yapılmış ve üstü kiremitli çatı ile örtülmüştür. İlk minberin 1756’da Mahmut Ağa koydurmuştur. Minberi ahşaptır. Mihrabı mavi üzerine beyaz renkte çelisülüs ihlas suresi yazılı çini bordür ile çevrilidir. Camiyi aydınlatan kıymetli kristal avize Naciye Sultan tarafından hediye edilmiştir. Son cemaat yerinin tavanı ahşap olup, üstü kadınlar mahfilidir. Kadınlar mahfili üç kemerli pencereyle camiye açılmış olup, ortadaki pencere önünde 1 x 2 metrekare ebadında bir çıkıntı bulunmaktadır. Minare, caminin sağ tarafındadır. Çıkış kadınlar mahfilindendir. Ahşap tavan göbeğini evvelce süsleyen nefis celi-sülüs Nur Ayetinin kitabesi bugün mevcut değildir. Caminin dışında sonradan yapılan çeşme bugün akmamaktadır. Caminin tam karşısında, Surp Kevork Ermeni Kilisesi ve Ermeni Lisesi bulunmaktadır. Vakit namazlarında ortalama 60-70, Cuma namazlarında ise 250-300 cemaati bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar