Kocamustafapaşa Bala Süleyman Ağa Sibyan Mektebi
Bala Süleyman Ağa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Silivrikapı’da Veliedi Karabaş Mahallesi’nde, Tekke Maslağı ile Bala Sokağı’nda bulunan bu sıbyan mektebi, İstanbul’un fethine katılmış Topçubaşı Bala Süleyman Ağa tarafından 1453–1457 yıllarında yaptırmış olduğu külliyenin bir bölümünü oluşturmaktadır. İki katlı yapı değişik dönemlerde yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Yapı ilk başta klasik unsurları olan bir yapı idi. Zaman içinde birçok defa tamir edilen ve çeşitli doğal şartlardan etkilenen yapı başka bir mimari stildedir. Ampir üslubunda yapılmış olan ve oldukça sade cephe tasarımını yansıtan sıbyan mektebi moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. Dikdörtgen kesme taş söveli pencerelerinin üzerinde basık hafifletme kemerleri bulunmaktadır. Yapı kagir olmasına karşılık tavan ve çatısı ahşaptır. Cephesi üzerinde Sultan II. Abdülhamit’in onarımını gösteren 1905 tarihli bir kitabeye yer verilmiştir. Uzun süre yanındaki ilkokulun dershanesi olarak kullanılmıştır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar