Kocamustafapaşa Bala Süleyman Sebili
Bala Süleyman Ağa Camii; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Veledi Karabaş Mahallesi Mevlanakapı Tekke sokağında 1457 yılında İstanbul’un fethinde Topçubaşı görevi olan Süleyman Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Camii Osmanlı Mimarisinin ilk dönem izlerini gösterir. İstanbul fethine katılmış olan askerlere Nimel çeys diye anılırlar. Topçubaşı Bala Süleyman Ağa tarafından kagir bir mescit ve kuyu yaptırılmıştır. Çeşitli dönemlerde çeşitli tamirler geçirdikten sonra Sultan Abdülaziz döneminde daha büyük bir cami yaptırılmıştır. Bu yapıp mimar Sazkar Kalfa başlamış Şeyh Ali Efendi tarafından tamamlanmıştır. Bu yapılan bina kubbeli bir cami ve tevhidhanedir. Bunlara ilave olarak derviş hücreleri, mutfak, kiler inşa edilmiştir. Daha sonra Perestu Kadın Efendi tekkenin yanına mektep, sebil, muvakithane, çeşme ve sebil yaptırmıştır. Bu yapılar 1894 depreminde harap olmuştur. Adile Sultan tarafından yeniden yaptırılmıştır. Yapı tekkelerin kapatılmasından sonra yine harap ve bakımsız bir hale gelmiştir.
SEBİL MİMARİSİ

Birbirinden ayrı yerlere inşa edilmiş olan sebil ve muvakkithane, ampir üslup özelliklerini gösterirken ortadaki çeşme barok ve rokoko üslubundadır. Pencere kemerlerinin üstünden başlayan saçak altına kadar uzanan bölümde yer alan kitabe, muvakithaneden başlar ve bütün cephe boyunca devam eder çeşmeyi geçtikten sonra sebilde nihayete erer cephe boyunca devam eden bu kitabe talik hatla yazılmıştır.  Manzum kitabe Üsküdarlı Ali Rıza bey2e aittir.

Mermer duvara bitişik olan çeşme, dalgalı cephe tasarımı ve süslemesinde kullanılan alçak ve yüksek kabartma motiflerde barok ve rokoko üslubundadır. İki yanda üzeri kabartma süslemeli başlıklı pılastrlarla belirlenir. Günümüze ulaşmayan Sultan II. Abdülhamit tuğrası yer almakta idi. Bu bölümün üzerinde, boş bir kartuş ve iki yanında kesintisiz devam eden  kitabede ayetler yazılmaktadır.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar