Kocamustafapaşa Duhanizade Mustafa Bey Mescidi
Duhanizade Mustafa Bey Mescidi; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa, Ali Fakih Mahallesi, Duhaniye Sokağında bulunan bu camii, Yavuz Sultan Selim Han ile birlikte Mısır’ın fethinde bulunan ve Mısır’ın tahriri görevini yürüten Duhani Mustafa Bey tarafından Kanuni Sultan Süleyman zamanında 16.yüzyılda yaptırılmıştır. Duhani Mustafa Bey, Mısır’dan İstanbul’a dönünce, bir camii yaptırması husunda izin almış ve bu camii yaptırmıştır. Mimar Sinan’ın eseri olduğu kaynaklarda zikredilen cami, birçok tamir görerek ahşap çatılı, dörtgen planlı, moloz taş duvarlı olarak zamanımıza ulaşmıştır. En son tamirle beton son cemaat yeri cemekanlı olarak ilave edilmiştir. İç alanı 80 metrekare, bahçe alanı ise 110 metrekaredir. Caminin mihrabı sade, minber ve kürsüsü ahşaptır. Sol tarafında iki katlı ,alt kısmı abdest alma mahalli olan kurs binası bulunmaktadır. Vakit namazlarında 20-25 Cuma namazlarında ise 60-70 kadar cemaati mevcuttur.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar